Bygglovsritningar

Få rätt hjälp oavsett kommun – från 3000 kr

Fackmannamässiga handlingar av erfarna specialister

Personlig projektledare från start till slut

Få en offert inom 4 timmar

Snabba leveranser

Tack! Ditt meddelande har nu skickats iväg.
Aj då, något gick fel vid utskicket. Prova gärna igen!
Bygglovsritningar

Allt du behöver veta

Bygglovsritningar är en viktig del av processen för att ansöka om bygglov eller göra en bygglovsanmälan, särskilt vid nybyggnation eller större tillbyggnader. De är mer grundläggande än konstruktionsritningar och fokuserar på att visa hur byggnaden kommer att se ut och placeras på tomten. Vi kommer i denna text att granska bygglovsritningar och deras betydelse samt hur de används.

Vad är en bygglovsritning?

En bygglovsritning är en teknisk ritning som beskriver ett byggnadsprojekt och används för att ansöka om bygglov från kommunen eller den lokala myndigheten som ansvarar för byggande och planering. Bygglovsritningar används för att visa hur det planerade bygget kommer att se ut och hur det kommer att fungera i förhållande till omgivningen.

Vad innehåller bygglovsritningar?

Bygglovsritningar kan innehålla olika typer av information, men vanligtvis innehåller de följande:

  • Skala och proportioner: Bygglovsritningen visar normalt objektets storlek och proportioner genom en skala, så att betraktaren kan förstå hur stor eller liten det färdiga objektet kommer att vara.
  • Situationsplan: Ritningen visar en situationsplan över fastigheten och hur byggnaden kommer att placeras på tomten. Detta inkluderar byggnadens avstånd till grannfastigheter, vägar och andra objekt på tomten.
  • Fasadritningar: Ritningar av byggnadens fasader ger en tydlig bild av hur byggnaden kommer att se ut när den är färdig. Detta inkluderar detaljer som fönster, dörrar, tak och eventuella dekorationer eller arkitektoniska detaljer.
  • Planlösningar: Ritningen visar byggnadens planlösning, inklusive rummen och deras funktion, storlek och placering. Det kan även inkludera information om trappor, hissar och andra viktiga funktioner.
  • Övrig information: Det kan finnas annan information som behövs beroende på vad objektet ska användas till. Till exempel kan en bygglovsritning för en bro innehålla information om viktbelastning, medan en ritning för en maskin kan innehålla information om drift och underhåll.

Vem skapar bygglovsritningar?

För att få hjälp med bygglovsritningar kan du vända dig till en arkitekt eller en byggnadsingenjör. Vi på BTIB & Partners AB erbjuder byggprojektörer i Manilla som baserat på beställarens underlag ritar fackmannamässiga bygglovsritningar. Kommunikation sker på engelska över mejl alternativt videomöten. Vi debiterar från 350 kr inkl. moms per timme.

När behövs bygglovsritningar?

Bygglovsritningar behövs vanligtvis vid nybyggnationer, större tillbyggnader, attefallshus och vid förändringar i byggnadens användning. De kan också vara nödvändiga vid det tekniska samrådet med kommunen, vid offertförfrågan, och vid inköp av material. För byggnationer som till- och ombyggnad, är det endast de nya byggnadsdelarna som kräver en bygglovsritning.

Hur mycket kostar en bygglovsritning?

Priset för bygglovsritningar varierar beroende på projektets omfattning och komplexitet. Här är några riktpriser för bygglovsritningar:

  • Riktpris nybyggnad av villa: ca 3500 – 20 000 kronor
  • Riktpris tillbyggnad av villa: ca 3500 – 15 000 kronor
  • Riktpris attefallshus: ca 3 000 – 10 000 kronor

Begär en kostnadsfri offert genom att slå oss en signal på 020-89 94 39 eller fyll i ett formulär.

Vilken info behöver en arkitekt eller byggnadsingenjör för att skapa en bygglovsritning?

För att en arkitekt eller byggnadsingenjör ska kunna ta fram en bygglovsritning behöver du vanligtvis lämna in ett underlag i form av fastighetsinformation, önskemål om byggnadens utseende och funktion samt eventuella befintliga ritningar eller relationshandlingar.

Vad ingår i en bygglovsritning för platta på mark?

När du behöver en bygglovsritning för platta på mark, innefattar det information om snittet på plattan, avvikande sektioner och kantbalkar, samt hur plattan ska armeras och vilken isolering som behövs. Denna information hjälper byggnadsnämnden att kontrollera att plattan och byggnaden uppfyller alla tekniska krav och gällande byggregler.

Varför är bygglovsritningar viktiga?

Bygglovsritningar är viktiga eftersom de säkerställer att byggnader uppfyller tekniska krav, estetiska normer och följer gällande standarder och regelverk. Genom att använda korrekta bygglovsritningar kan du undvika onödiga kostnader, förseningar och potentiella säkerhetsrisker under byggprocessen.

Hur BTIB kan hjälpa er

BTIB & Partners AB är en ledande ingenjörsfirma som specialiserar sig på att ta fram bygglovsritningar för privatpersoner, arkitekter och byggare. Med gedigen erfarenhet, expertis och en stark fokus på kvalitet, innovation och kundnöjdhet, erbjuder vi skräddarsydda lösningar för en rad olika projekttyper och utmaningar. Vi är det självklara valet för alla som söker professionell hjälp med bygglovsritningar, oavsett omfattning och komplexitet. Kontakta oss på 020-89 94 39 eller kontakt@btib.se om du önskar en offert.

Begär offert

Tveka inte att höra av er till oss!

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar samt varför vi är det bästa valet inom konstruktion.

Tack! Ditt meddelande har nu skickats iväg.
Ajdå, något gick fel vid utskicket. Prova gärna igen!
Kontakt