En telefon

Bygglovsritningar

Få rätt hjälp oavsett kommun – från 3000 kr

Fackmannamässiga handlingar av erfarna specialister

Personlig projektledare från start till slut

Få en offert inom 4 timmar

Snabba leveranser

Tack! Ditt meddelande har nu skickats iväg.
Aj då, något gick fel vid utskicket. Prova gärna igen!
Bygglovsritningar

Allt du behöver veta

Bygglovsritningar är en viktig del av processen för att ansöka om bygglov eller göra en bygglovsanmälan, särskilt vid nybyggnation eller större tillbyggnader. Bygglovsritningar är mer grundläggande än konstruktionsritningar och fokuserar på att visa hur byggnaden kommer att se ut och placeras på tomten. Bygglovsritningar är ett samlingsbegrepp för ett antal ritningar vilket inkluderar planritning, fasadritning, sektionsritning och situationsplan.

Vad är en bygglovsritning?

En bygglovsritning är en teknisk ritning som beskriver ett byggnadsprojekt och används för att ansöka om bygglov hos kommunen. Bygglovsritningar används för att visa hur det planerade bygget kommer att se ut och hur det kommer att fungera i förhållande till omgivningen.

Vad innehåller bygglovsritningar?

Bygglovsritningar är en samling ritningar som används för att presentera, definiera och illustrera olika delar av ett byggprojekt.

En av de viktigaste komponenterna i bygglovsritningar är planritningen. Denna ritning ger en översiktlig vy från ovan och visar hur olika utrymmen och rum är organiserade inom en byggnad. Planritningen är avgörande för att förstå den grundläggande layouten och för att visa myndigheterna hur byggnaden kommer att utnyttjas.

Fasadritningen är en annan viktig del och illustrerar byggnadens yttre. Den visar byggnadens höjd, materialval och estetik från olika vinklar. Fasadritningen är viktig för att visa hur byggnaden kommer att smälta in i sin omgivning och för att säkerställa att den uppfyller estetiska och historiska normer i området.

Sektionsritningen skär genom byggnaden och visar den interiöra strukturen, inklusive väggarnas tjocklek, fönsterstorlekar och rumshöjder. Denna ritning är viktig för att visa konstruktionens inre uppbyggnad och för att säkerställa att det finns tillräcklig strukturell integritet och att utrymmesplaneringen är lämplig.

Slutligen innehåller bygglovsritningar en situationsplan, som visar byggnadens placering på den aktuella tomten. Den inkluderar detaljer om tillgång till vägar, orientering i förhållande till omgivningen, och hur byggnaden relaterar till närliggande strukturer. Denna plan är viktig för att säkerställa att projektet följer lokala planbestämmelser och för att visa hur byggnaden kommer att påverka sitt närområde.

När behövs bygglovsritningar?

Om du planerar att bygga ett nytt hus, en tillbyggnad till ditt nuvarande hem, eller genomföra en större renovering, kommer bygglovsritningar att vara en central del av din bygglovsansökan. Dessa ritningar visar myndigheterna exakt hur du planerar att genomföra ditt projekt och säkerställer att alla aspekter av bygget uppfyller gällande byggnormer och lokala regler.

Även för mindre projekt som att uppföra en mur eller bygga en altan kan bygglovsritningar vara nödvändiga, beroende på lokala bestämmelser.

Hur mycket kostar en bygglovsritning?

Priset för bygglovsritningar varierar beroende på projektets omfattning och komplexitet. Här är några riktpriser för bygglovsritningar:

  • Riktpris nybyggnad av villa: ca 6000 – 20 000 kronor
  • Riktpris tillbyggnad av villa: ca 4000 – 15 000 kronor
  • Riktpris attefallshus: ca 5 000 – 10 000 kronor

Begär en kostnadsfri offert genom att slå oss en signal på 020-89 94 39 eller fyll i ett formulär.

Tidigare kundprojekt

Skapade bygglovsritningar

Begär offert

Tveka inte att höra av er till oss!

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar samt varför vi är det bästa valet inom konstruktion.

Tack! Ditt meddelande har nu skickats iväg.
Ajdå, något gick fel vid utskicket. Prova gärna igen!
Kontakt