En telefon

Energiberäkning

Få rätt hjälp oavsett kommun – från 1500 kr

Energiberäkningar skapade av energispecialister

Personlig projektledare från start till slut

Få en offert inom 4 timmar

Snabba leveranser

Tack! Ditt meddelande har nu skickats iväg.
Aj då, något gick fel vid utskicket. Prova gärna igen!
Energiberäkningar

Få snabbt startbesked och beviljat bygglov

När du som privatperson står inför ett byggprojekt, oavsett om det är nybyggnation, tillbyggnation eller ombyggnation, är energiberäkningar en viktig del av processen för att få ditt bygglov godkänt. Energiberäkningar är inte bara en formell nödvändighet för att uppfylla Boverkets byggregler, utan de erbjuder också en värdefull inblick i hur ditt framtida hem kommer att förbruka energi.

Varför behövs energiberäkningar?

En energiberäkning, som även kan benämnas energibalansberäkning, är en detaljerad utvärdering av byggnadens förväntade årliga energiförbrukning. Denna beräkning är viktig eftersom den tar hänsyn till alla aspekter av byggnaden som påverkar energiförbrukningen, inklusive isolering, uppvärmningssystem och ventilation. Vid bygglov och tekniskt samråd kräver kommunen ofta en energiberäkning för att säkerställa att byggnaden kommer att uppfylla de fastställda energikraven.

För att uppfylla dessa krav måste husets primärenergital hamna under en viss nivå, ofta under 90 kWh/m² per år, vilket räknas ut baserat på den beräknade energiförbrukningen dividerat med A-temp arean (den yta som ska hållas över 10 °C i byggnaden). Det är därför viktigt att göra energiberäkningen redan i projekteringsstadiet av t.ex konstruktionen, då det finns möjlighet att justera design och materialval för att uppnå en lägre energiförbrukning.

Vad är skillnaden mellan en energiberäkning och en energideklaration?

En energiberäkning är en teoretisk beräkning av en byggnads förväntade energianvändning och tas fram innan ett hus byggs. Den utförs vanligtvis i projekteringsstadiet av den konstruktör som projekterar konstruktionsritningarna, där bland annat tjocklek på väggar samt andra faktorer som påverkar energiåtgången definieras.

Energiberäkningen används för att säkerställa att byggnaden uppfyller de energikrav som ställs i Boverkets byggregler (BBR). Dessa beräkningar inkluderar faktorer som byggnadens isolering, uppvärmningssystem, ventilation och andra energitekniska egenskaper. En energiberäkning är ofta en nödvändig handling vid ansökan om bygglov samt under tekniska samråd för att få ett startbesked från kommunen.

En energideklaration en redovisning av en befintlig byggnads faktiska energianvändning. Den ska utföras för alla typer av byggnader och är ett krav vid försäljning eller uthyrning av fastigheten. Energideklarationen ger en översikt av byggnadens energiprestanda och baseras på faktiska energiförbrukningsdata, snarare än teoretiska beräkningar. Den innehåller information om byggnadens energianvändning, inomhusklimat och förslag på åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. För att ta fram en energideklaration krävs det en certifierad specialist som signerar deklarationen.

Tidigare kundprojekt

Skapade energiberäkningar

Begär offert

Tveka inte att höra av er till oss!

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar samt varför vi är det bästa valet inom konstruktion.

Tack! Ditt meddelande har nu skickats iväg.
Ajdå, något gick fel vid utskicket. Prova gärna igen!
Kontakt