Konstruktionsritningar

Få rätt hjälp oavsett kommun – från 2900 kr

Fackmannamässiga handlingar av erfarna konstruktörer

Personlig projektledare från start till slut

Få en offert inom 4 timmar

Snabba leveranser

Tack! Ditt meddelande har nu skickats iväg.
Aj då, något gick fel vid utskicket. Prova gärna igen!
Konstruktionsritningar

Allt du behöver veta

Konstruktionsritningar är en viktig del av processen för att ansöka om bygglov eller göra en bygglovsanmälan, särskilt vid nybyggnation eller större tillbyggnader. De är mer detaljerade än de vanliga bygglovsritningarna och säkerställer att byggnaden möter alla tekniska krav. Vi kommer i denna text gå in på detalj om konstruktionsritningar.

Vad är en konstruktionsritning?

En konstruktionsritning, även kallad K-ritning, visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad och ger detaljerad information om dess bärande struktur. Dessa ritningar är viktiga eftersom byggnadsnämnden i kommunen behöver kunna se att åtgärden uppfyller de tekniska krav som finns. Konstruktionsritningar är oftast nödvändiga att redovisa för grundkonstruktion, husets stomme, avväxlingar inuti väggar samt över takstolar.

Vem skapar konstruktionsritningar?

För att få hjälp med konstruktionsritningar ska du vända dig till en byggnadskonstruktör. Byggnadskonstruktören är ansvarig för att ta fram ritningar för de bärande elementen i en ny byggnad och ska ha en ingenjörsutbildning. När konstruktören skapar en konstruktionsritning ska det göras i enlighet med Boverkets konstruktionsregler (EKS) samt EuroCodes (Europas gemensamma dimensioneringsregler för bärverk).

Vad innehåller en konstruktionsritning?

En konstruktionsritning är en detaljerad plan som visar hur en byggnad, struktur eller produkt ska konstrueras. Konstruktionsritningar kan innehålla olika typer av information, men vanligtvis innehåller de följande:

 1. Skala och proportioner: konstruktionsritningen visar normalt objektets storlek och proportioner genom en skala, så att betraktaren kan förstå hur stor eller liten det färdiga objektet kommer att vara.
 2. Planritning: Ritningen visar vanligtvis en översikt över objektet som en planritning, som visar var olika delar av objektet ska placeras och hur de ska sammanfogas.
 3. Detaljerad information: Ritningen kan innehålla detaljerade skisser och anvisningar om hur varje del av objektet ska konstrueras, vilka material som ska användas och hur de ska sättas ihop.
 4. Övrig information: Det kan finnas annan information som behövs beroende på vad objektet ska användas till. Till exempel kan en konstruktionsritning för en bro innehålla information om viktbelastning, medan en ritning för en maskin kan innehålla information om drift och underhåll.

Det som ingår i en konstruktionsritning är detaljer om grundplan, stomplan, takplan, detaljer (grund-, vägg-, bjälklag-, tak- och infästningsdetaljer) samt övriga anvisningar, föreskrifter och överskådliga 3D-vyer.

När behöver jag en konstruktionsritning?

Konstruktionsritningar behövs vanligtvis vid nybyggnationer, större tillbyggnader och attefallshus. De kan också vara nödvändiga vid det tekniska samrådet med kommunen, vid offertförfrågan, och vid inköp av material. För byggnationer som till- och ombyggnad, är det endast de nya byggnadsdelarna som kräver en konstruktionsritning.

Hur mycket kostar en konstruktionsritning?

Priset för konstruktionsritningar varierar beroende på projektets omfattning och komplexitet. En konstruktionsritning genomgår även ett par faser innan den är klassad som redo att byggas efter, dvs att konstruktionsritningen har en status som Bygghandling. Här är några riktpriser för konstruktionsritningar:

Riktpriser Systemhandling

En systemhandling beskriver olika lösningar utan att gå in på detaljer, utan målar snarare upp en lösning i stora penseldrag. Systemhandlingar hjälper till att definiera huvudprinciperna för hur konstruktionen skall se ut. En systemhandling brukar användas i samband med bygglovsansökan samt även som offertunderlag till byggbolag.

 • Riktpris nybyggnad av villa: ca 8 000 – 25 000 kronor
 • Riktpris tillbyggnad av villa: ca 6 000 – 20 000 kronor
 • Riktpris avväxling av bärande vägg: ca 4 000 – 12 000 kronor
 • Riktpris konstruktionsdokumentation och dimensioneringsintyg: från 3 000 kronor

Riktpriser Bygghandling

En Bygghandling är en färdig teknisk lösning som inkluderar detaljerade ritningar, beskrivningar, specifikationer och andra tekniska dokument som beskriver exakt hur byggnaden ska konstrueras. En Bygghandling täcks av en konstruktionsfirmans ansvarsförsäkring om något skulle bli fel. Läs mer om skillnaden mellan en systemhandling och en bygghandling.

 • Riktpris nybyggnad av villa: ca 12 000 – 100 000 kronor
 • Riktpris tillbyggnad av villa: ca 12 000 – 30 000 kronor
 • Riktpris avväxling av bärande vägg: ca 4 000 – 12 000 kronor
 • Riktpris konstruktionsdokumentation och dimensioneringsintyg: från 3 000 kronor

Vilken info behöver en byggnadskonstruktör för att skapa en konstruktionsritning?

För att en byggnadskonstruktör ska kunna ta fram en konstruktionsritning behöver du vanligtvis lämna in ett underlag i form av arkitektritningar, bygglovsritningar eller relationshandlingar samt en beskrivning av den nuvarande konstruktionen.

Behöver jag en konstruktionsritning för ett attefallshus?

När du bygger ett attefallshus krävs vanligtvis flera och mer detaljerade konstruktionsritningar. Det är även viktigt att genomföra en geoteknisk undersökning för att ta reda på markens förutsättningar och säkerställa att byggnaden uppfyller alla tekniska krav.

Vad ingår i en konstruktionsritning för platta på mark?

När du behöver en konstruktionsritning för platta på mark, innefattar det information om snittet på plattan, avvikande sektioner och kantbalkar, vilken cellplastkvalitet som behövs samt hur plattan ska armeras. Detta hjälper byggnadsnämnden att kontrollera att bärigheten är tillräcklig för byggnaden.

Varför är konstruktionsritningar viktiga?

Konstruktionsritningar är viktiga eftersom de säkerställer att byggnader uppfyller tekniska krav och följer gällande standarder och regelverk. Genom att använda korrekta konstruktionsritningar kan du undvika onödiga kostnader, förseningar och potentiella säkerhetsrisker under byggprocessen.

Hur BTIB kan hjälpa er

BTIB & Partners AB är en ledande ingenjörsfirma som specialiserar sig på att ta fram konstruktionsritningar för privatpersoner, arkitekter och byggare. Med gedigen erfarenhet, expertis och en stark fokus på kvalitet, innovation och kundnöjdhet, erbjuder vi skräddarsydda lösningar för en rad olika projekttyper och utmaningar. Vi är det självklara valet för alla som söker professionell hjälp med konstruktionsritningar, oavsett omfattning eller komplexitet. Kontakta oss på 020-89 94 39 eller kontakt@btib.se om du önskar en offert.

2023

Lanserades BTIB

97+

Avslutade projekt

6 st

Medarbetare

100%

Kundnöjdhet

Om oss

Fackmannamässiga konstruktionsritningar till rimliga priser

Byggnaden där BTIB har sitt kontor
Konstruktionsritningar

Vårt utbud

Förstudiepaketet analyserar ditt byggprojekt, kartlägger behov och budget. Systemhandlingspaketet erbjuder detaljerade ritningar och specifikationer. Bygghandlingspaketet ger fullständig dokumentation för en smidig byggprocess.

Förstudie
Systemhandling
Bygghandling
Om Förstudie
Om Systemhandling
Om Bygghandling
Förstudie ikon
Från
1100 SEK
Begär offert
Systemhandling ikon
Från
2900 SEK
Begär offert
Bygghandling ikon
Från
6490 SEK
Begär offert

Projektförutsättningar

Projektets syfte och mål

Inventering av mark och geotekniska förutsättningar

Undersökning av möjliga byggnadsmaterial och tekniker

Förstudie av konstruktionssystem och bärande element

Skissförslag och konceptutveckling

Inkluderade handlingar

Grundplan

Stomplan

Bjälklagsplan

Takplan

Sektionsritning

En

Minst en

Konstruktionsdokumentation

Anslutningsdetaljer

Armeringsplan

Dimensioneringsintyg

Detaljerade 3D-renderingar av konstruktionen

Levereras i PDF, IFC och DWG-format

PDF

PDF och DWG

Begär offert

Tveka inte att höra av er till oss!

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar samt varför vi är det bästa valet inom konstruktion.

Tack! Ditt meddelande har nu skickats iväg.
Ajdå, något gick fel vid utskicket. Prova gärna igen!
Kontakt