Btib svarar

Avväxla befintligt fönster

Kategori
Konstruktör
Datum
7 apr 2024
Författare
Enok
renovering_fasad_hus_stockholm

Fråga från Alexander

Hej!

Behöver jag avväxla i samband med håltagning under befintligt fönster för att sätta in en dörr? Dvs bara ta bort fönsterbröstningen utan breddning. Dörren är på markplan och ovanför ett skyddsrum i ett flerfamiljshus.

Med vänlig hälsning, Alexander

Svar från Enok

Hej Alexander,

Tack för din förfrågan. När det gäller att sätta in en dörr under ett befintligt fönster utan att bredda hålet är det vanligtvis nödvändigt att avväxla, men det variererar såklart från fall till fall. Detta för att säkerställa att lasten ovanför dörren fördelas korrekt och att det inte uppstår någon strukturell instabilitet, särskilt eftersom det befinner sig över ett skyddsrum i ett flerfamiljshus. För att kunna ge ett definitivt svar behöver vi först göra en väggutredning där vi analyserar förutsättningarna innan vi skriver ett utlåtande.

Avväxling innebär att man installerar en ny bärande balk (växel) över den planerade dörröppningen för att bära upp lasten från strukturerna ovanför. Det är viktigt att utföra beräkningar för att dimensionera växeln rätt baserat på laster och befintliga strukturella förhållanden.

Jag rekommenderar att du tar hjälp av en kvalificerad konstruktör som kan göra de nödvändiga beräkningarna och säkerställa att allt utförs enligt gällande byggnormer och säkerhetskrav. Om du har några ytterligare frågor eller behöver hjälp med konstruktionsritningar eller liknande är du välkommen att kontakta oss direkt så kan vi återkoppla med ett pris.

Med vänliga hälsningar, Enok

Enok på BTIB

Vänligen,
Enok Rosin
Handläggande konstruktör
020-89 94 39

BTIB:s kontor utsida

Om BTIB & Partners AB

Med lång erfarenhet och expertis inom byggbranschen kan vi erbjuda er kvalitativa tjänster inom områdena konstruktionsritningar, bygglovsritningar, energiberäkningar och konstruktionsutlåtanden.

Kontakta oss