Btib svarar

Konstruktionsritningar för bevarande av kulturhistoriska byggnader

Kategori
Konstruktionsritningar
Datum
5 nov 2023
Författare
Emanuel
Konstruktionsritning sektion

Fråga från Johan

Hej,

Jag heter Johan och jag arbetar för närvarande med ett projekt som omfattar renovering av en historisk byggnad. Vi står inför en utmaning som rör integrering av moderna installationer samtidigt som vi bevarar byggnadens kulturarv. Specifikt har vi behov av att förstå hur vi kan förstärka befintliga bjälklag för att bära vikten av ny utrustning utan att ändra på byggnadens utseende eller strukturella integritet.

Min fråga är: Kan BTIB & Partners AB hjälpa till med att utveckla konstruktionsritningar som detaljerar förstärkningsåtgärder som är anpassade för vår situation? Vi skulle även uppskatta vägledning om hur sådana åtgärder kan utföras i enlighet med gällande byggnormer och -förordningar.

Med vänliga hälsningar, Johan

Svar från Emanuel

Hej Johan,

Tack för din förfrågan. Att kombinera moderna installationer med bevarandet av en byggnads kulturarv är en specialiserad uppgift som kräver stor noggrannhet och respekt för det historiska sammanhanget.

Hos BTIB & Partners AB har vi erfarenhet av liknande projekt där vi har lyckats integrera moderna installationer med bevarande tekniker. Vi kan absolut bistå med utvecklingen av konstruktionsritningar som inte bara respekterar byggnadens historiska värde utan också säkerställer att alla förstärkningsåtgärder uppfyller nuvarande byggnormer och -förordningar.

Vi skulle börja med en grundlig platsundersökning för att bedöma befintliga förhållanden och identifiera de bästa metoderna för förstärkning. Därefter utarbetar vi detaljerade ritningar och tekniska specifikationer som visar exakt hur förstärkningen ska genomföras.

Dessutom kan vi erbjuda rådgivning under själva genomförandeprocessen för att säkerställa att allt utförs enligt ritningarna och till högsta möjliga standard.

Låt oss arrangera ett möte för att diskutera ditt projekt i mer detalj och hur vi kan bistå i din renoveringsresa.

Med vänliga hälsningar, Emanuel

Emanuel på BTIB

Med vänlig hälsning,
Emanuel Nyberg
Partner & VD
020-89 94 39

BTIB:s kontor utsida

Om BTIB & Partners AB

Med lång erfarenhet och expertis inom byggbranschen kan vi erbjuda er kvalitativa tjänster inom områdena konstruktionsritningar, bygglovsritningar, energiberäkningar och konstruktionsutlåtanden.

Kontakta oss