Btib svarar

Låta Byggföretag ta fram konstruktionsritningar?

Kategori
Konstruktionsritningar
Datum
30 aug 2023
Författare
Enok
Konstruktörer Enok Rosin och konstruktör Jakob Lindstam

Fråga från Erik

Hej!

Vi har nyligen fått klartecken från kommunen att påbörja konstruktionsritningarna för en tillbyggnad på vår fritidshustomt. Jag funderar på om det är mest fördelaktigt att låta byggföretaget vi anlitat stå för dessa ritningar, vilket de påstår sig kunna göra, eller om det är bättre att engagera en extern konstruktör för jobbet. Jag har hört att att separera dessa roller kan leda till potentiella konflikter, speciellt om byggföretaget ifrågasätter den externa konstruktörens val av dimensioner och liknande. Å andra sidan, om byggföretaget tar hand om ritningarna, hur kan vi då vara säkra på att allt sköts korrekt? Vad är er rekommendation, särskilt med tanke på att vi har en oberoende kontrollansvarig involverad?

Svar från Enok

Hej!

Som konstruktionsbyrå har BTIB & Partners AB lång erfarenhet av att samarbeta med många återkommande byggföretag, och vi har sett att det är mycket fördelaktigt att låta byggaren ta hand om konstruktionsritningarna genom oss. Denna integrerade approach har visat sig främja en effektiv och smidig byggprocess.

Om ni redan har valt ett byggföretag som ni litar på, kan det vara en stor fördel att låta dem stå för konstruktionsritningarna. Det minskar risken för konflikter och oklarheter, och bidrar till en mer strömlinjeformad byggprocess. Samtidigt minskar det byggföretagets möjligheter att skylla på externa faktorer om något skulle gå fel. Det är därför bra att inkludera konstruktörsarbetet som en del av byggföretagets totala åtagande.

Situationer där det kan vara mer lämpligt att anlita en extern, oberoende konstruktör är om ni vill inhämta jämförande anbud från flera byggföretag, eller om ert projekt kräver särskild expertis som enbart vissa konstruktörer besitter.

För extra säkerhet, och eftersom ni redan har en oberoende kontrollansvarig, rekommenderar vi att denna person granskar konstruktionsritningarna innan byggnationen påbörjas. Detta ger en ytterligare nivå av kvalitetssäkring och säkerställer att ritningarna är professionellt och korrekt utformade.

Enok på BTIB

Vänligen,
Enok Rosin
Handläggande konstruktör
020-89 94 39

BTIB:s kontor utsida

Om BTIB & Partners AB

Med lång erfarenhet och expertis inom byggbranschen kan vi erbjuda er kvalitativa tjänster inom områdena konstruktionsritningar, bygglovsritningar, energiberäkningar och konstruktionsutlåtanden.

Kontakta oss